Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w porozumieniu z działającymi w Uczelni organizacjami związkowymi wybrał Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do zarządzania i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

 

 

Informacje o PPK dla pracowników:

https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-pracownik

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka