Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

  • Zarządzenie Rektora w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej
    pobierz
  • Załącznik 1 do zarządzenia Rektora w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej
    pobierz
  • Załącznik 2 do zarządzenia Rektora w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej
    pobierz

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka