Plan Równości Płci

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przyjął Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Prace nad dokumentem objęły analizę dotychczasowych działań podejmowanych przez uczelnię, funkcjonujących dokumentów strategicznych oraz badania potrzeb pracowników i studentów.

31 marca 2022 roku prof. Stanisław Głuszek, rektor UJK, podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzania „Planu równości płci w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach".

Okładka planu równości płci w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Plan równości płci w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed europejskim społeczeństwem jest wyeliminowanie wszystkich typów dyskryminacji. Dlatego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dołącza do innych europejskich instytucji, które obrały za cel wyrównanie szans w rozwoju kariery naukowej, i podejmuje działania, aby stworzyć bezpieczne miejsce pracy, dające szansę na rozwój oparty na równości i różnorodności pracowników, studentów i doktorantów. czytaj więcej

 

pobierz raport w formacie pdf
Raport Monitoringowy Nr 1

27 stycznia 2023 roku opublikowany został raport monitoringowy "Wdrożenie Planu Równości Płci w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku".
zobacz raport

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka