Kalendarium

6 czerwca 2016

Pierwsze spotkanie grupy roboczej, podczas którego zostają rozpoczęte starania o uzyskanie logo HR. Grupa opracowuje wstępną procedurę przygotowania wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

2 sierpnia 2016

JM Rektor Jacek Semaniak podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

3 sierpnia 2016

Deklaracja poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

22 sierpnia 2016

Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji i informuje UJK o wszczęciu procedury mającej na celu włączenie UJK do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

19 września 2016

UJK otrzymuje oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłaną uprzednio Deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Komisja uznaje deklarację i zachęca UJK do kontynuowania procedury wdrożeniowej zasad Karty i Kodeksu. UJK zostaje umieszczony na liście instytucji, które w ten sam sposób wyraziły swoje poparcie dla Karty i Kodeksu:

 http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#P

14 listopada 2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oficjalnie złożył dokumenty aplikacyjne do Komisji Europejskiej celem otrzymania wyróżnienia HR.

10 lutego 2017

Komisja Europejska nadała Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach wyróżnienie "HR Excellence in Research" (wyróżnienie HR).

8 marca 2019

Po dwóch latach wdrażania założeń Karty i Kodeksu oraz Strategii HR, UJK składa raport do Komisji Europejskiej – tzw. Internal Review.

11 lutego 2021

Powołanie Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zasad Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji Naukowców oraz monitorowania realizacji Strategii HR i Planu działań.

22 lutego 2022

Wprowadzenie wytycznych dotyczących stosowania zasad Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji Naukowców OTM-R w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka