Informacje dla studentów

Informacje dodatkowe.

 

To jest minimalna ilość materiałów edukacyjnych przeznaczonych do opanowania przez studenta. Niniejszy zarys problematyki  z zakresu szeroko rozumianej dziedziny bhp jest wstępem do poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie. Poniżej podaję niektóre akty prawne przydatne w tym zakresie.

Proponuję w szczególności zapoznać się z:

  • dział X Kodeksu pracy ( t. j. Dz. 2020, poz.1320 ),
  • minimalne wymagania bhp i ergonomii na stanowiskach komputerowych określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 1.12.1998r ( Dz. U. Nr 148, poz. 973 ),
  • wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010. ( Dz. U. nr 109, poz. 719) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. ( Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.1030).

Wymienione akty prawne są umieszczone w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, w skrócie ISAP. Ponadto dla osób zainteresowanych głębiej ta problematyką polecam pozycję BHP w praktyce – Bogdan Rączkowski,  ODiDK, Gdańsk 2010, gdzie  także znajdziemy zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy medycznej.

     W zakładce bhp dla pracowników ( na stronie głównej Uczelni ) są umieszczone zasady postępowania w razie wypadku lub awarii oraz jest instrukcja o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego, co także jest regułą i procedurą postępowania podczas pobytu studentów w obiektach Uczelni.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka