Wpływ prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko

Wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko

 

W związku z aktualnymi wymogami przepisów prawa atomowego informujemy, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytutach Fizyki i Chemii, prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Wszystkie zakresy prowadzonej działalności, związanej ze stosowaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie oraz przechowywaniem i stosowaniem zamkniętych źródeł promieniotwórczych, nie mają wpływy na zdrowie ludzi i środowisko - brak uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka