Wybory na kadencję 2012 - 2016

Wybory na kadencję 2012 - 2016

Uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

 • Uchwała Nr 1/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 2/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyboru sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 4/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)
  Kalendarz czynności wyborczych (zobacz)

 • Uchwała Nr 5/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia członków Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej do sprawowania nadzoru nad działalnością komisji wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz) (zmiany w uchwale UKW nr 20/2012)

 • Uchwała Nr 7/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie rozdziału mandatów do kolegium elektorów Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 8/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do kolegium elektorów Uniwersytetu oraz kolegium elektorów wydziału, a także wzorów zgłoszeń kandydatów do tych organów wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 9/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych Uniwersytetu oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 10/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania do kolegiów elektorów
  Uchwała do pobrania (pobierz) (zmiany w uchwale UKW nr 21/2012)

 • Uchwała Nr 11/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i prorektora oraz dziekana i prodziekana, a także wzorów zgłoszeń kandydatów na te funkcje
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na rektora i prorektorów
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 14/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowań dotyczących wyboru jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz na stanowiska prorektorów i prodziekanów
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 15/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotyczących wyborów
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 16/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 17/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca przeprowadzenia kolejnej tury głosowania dotyczącego wyboru do Kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 18/2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 19/2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i kolejnego terminu zebrania wyborczego w sprawie wyboru elektorów Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 20/2012 z dnia 8 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr 6/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 21/2012 z dnia 8 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr 10/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania do kolegiów elektorów
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 22/2012 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 23/2012 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 24/2012 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 25/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 26/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru prorektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 27/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie stwierdzenia wyboru rektora Uniwersytetu na kadencję 2012 - 2016
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 28/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia wyboru prorektorów Uniwersytetu na kadencję 2012 - 2016
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 29/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych Uniwersytetu oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 30/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 31/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do Senatu Uniwersytetu, a także wzorów zgłoszeń kandydatów do tego organu
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 32/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały UKW nr 5/2012 z dnia 8 lutego 2012 w sprawie upoważnienia członków Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej do sprawowania nadzoru nad działalnością komisji wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 33/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 34/2012 z dnia 17 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę nr 6/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 35/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania do organów kolegialnych Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 36/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 37/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 38/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 39/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 40/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych Uniwersytetu
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 41/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i kolejnego terminu zebrania wyborczego w sprawie wyborów do Senatu Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 42/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotyczących wyborów
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 43/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami Akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 44/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami Akademickimi
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 45/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zebrania wyborczego w sprawie wyboru prorektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 46/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia wyboru prorektora Uniwersytetu na kadencję 2012 - 2016
  Uchwała do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 47/2012 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zasad wyboru nauczyciela akademickiego na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Uchwała do pobrania (pobierz) | Załącznik do uchwały do pobrania (pobierz)

 • Uchwała Nr 48/2012 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie stwierdzenia wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Uchwała do pobrania (pobierz) • OBWIESZCZENIE 1 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Obwieszczenie 1 z dnia 27.02.2012 r. do pobrania (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE 2 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
  Obwieszczenie 2 z dnia 9.03.2012 r. do pobrania (pobierz)
  Oświadczenie do pobrania (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE 3 z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na rektora Uniwersytetu
  Obwieszczenie 3 z dnia 13.03.2012 r. do pobrania (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy członków kolegium elektorów Uniwersytetu
  Obwieszczenie z dnia 27.03.2012 r. do pobrania (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prorektorów Uniwersytetu
  Obwieszczenie z dnia 3.04.2012 r. do pobrania (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie ustalenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Obwieszczenie z dnia 21.05.2012 r. do pobrania (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy członków Senatu spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Obwieszczenie z dnia 4.06.2012 r. do pobrania (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prorektora Uniwersytetu
  Obwieszczenie z dnia 19.11.2012 r. do pobrania (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Obwieszczenie z dnia 26.06.2013 r. do pobrania (pobierz)

Uchwały Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka