Tworzenie serwisów WWW przez podmioty zewnętrzne

Tworzenie serwisu WWW wymaga zastosowania zaleceń, wskazanych w Załączniku 5 do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pn. Zasady tworzenia serwisów WWW.

Należy stosować się do wymogów technologicznych i w przypadku planowanego hostowania strony na serwerach UJK (a nie hosting strony w firmie zewnętrznej) wymagany jest kontakt z Operatorem Sieci Komputerowej UJK w zakresie administrowania serwisami internetowymi (Sekcja Infrastruktury Serwerowej w ramach Centrum Informatyki) na etapie opracowywania specyfikacji w celu ustalenia warunków technicznych.

Operator Sieci Komputerowej UJK, odpowiedzialny za techniczną obsługę serwisu WWW, może udostępnić serwisom zasoby, tj.:

  1. język programowania PHP w wersji 7,
  2. dostęp do bazy danych MySQL.

W przypadku serwisów bazujących na innych technologiach należy uzgodnić warunki techniczne z Operatorem Sieci Komputerowej UJK przed ich realizacją.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka