Dobre praktyki

Dobre praktyki

  • Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje (2016) - czytaj
  • Wybrane „dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych (2015) - czytaj
  • Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach – dobre praktyki (2015) - czytaj
  • Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach (2013) - czytaj
  • Edukacja przez całe życie – dobre praktyki (2013) - czytaj

 

Dobre praktyki w UJK

Dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, realizowane na poszczególnych wydziałach roku akademickim 2018/2019 wykazane zostały podczas oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w roku 2020. Należą do nich m.in.:

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

Wszystkie Instytuty/Katedra aktywnie uczestniczą w licznych przedsięwzięciach na rzecz otoczenia społecznego-gospodarczego, w szczególności dla szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Organizowane są różnorodne cykliczne zajęcia dla młodzieży szkolnej (Noc biologów,  Noc    fizyków, Chemików, Święto liczby π, GIS Day, itp.)  Prowadzone są również rozmaite badania naukowego na zlecenie różnych podmiotów gospodarczych i placówek leczniczych.

 a ponadto:

      - bardzo duża aktywność SKN „Kalcyt”,

- udział w Nocy Muzeów;

- kontynuowanie cyklu  CHEM-NOC

Collegium Medicum:

Wybrane dobre praktyki to m.in.:

- opracowano przewodnik do przedmiotów kierunkowych i zamieszczono na stronie internetowej,

- zaopatrzono Centrum Symulacji Medycznej w piśmiennictwo przedmiotu (umożliwiające studentowi skorzystanie podczas zajęć w celu ustalenia poprawnego postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia),

- udział studentów w Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym,

- udział w szkoleniach dla seniorów (pracownicy),

- organizowanie dla studentów specjalistycznych szkoleń dotyczących zabiegów kosmetologicznych na twarz i ciało oraz zabiegów z wykorzystaniem innowacyjnej aparatury kosmetologicznej,

- udział w szkolnym festiwalu nauki organizowanym przez szkołę podstawową w Chęcinach (studenci i pracownicy),

 

 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

Na Wydziale podejmowane są poniższe działania, które można zaliczyć do tzw. dobrych praktyk:

- Święto Wydziału organizowane raz do roku we wrześniu – podczas uroczystości następuję wręczenie dyplomów dla absolwentów oraz wręczenie nagród za najlepszą pracę dyplomową. Ponadto idea Święta Wydziału polega również na podtrzymaniu więzi z absolwentami Wydziału,

- Jeden dzień wolny w tygodniu dla studentów – bardzo ceniony przez wszystkich studentów.

- Współpraca z Sądem Okręgowym w Kielcach

-  Współpraca z Komendą Miejską Policji

- Współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych oddział w Kielcach – coroczny Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla studentów – nagrodą jest m.in. staż w biurze rachunkowym;

- Współpraca ze Związkiem Banków Polskich – wykłady i spotkania z przedstawicielami instytucji bankowych;

- Współpraca z Urzędem Statystycznym w Kielcach;

- Liczne wykłady i spotkania z przedstawicielami otoczenia prawa, biznesu, polityki i dyplomacji z  Polski i z zagranicy.

 

 

  Filia w Sandomierzu:

- Koło Naukowe Anglistów zarejestrowane pod nr 155 w Rejestrze Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

- Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół Podstawowych roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 (angażowanie studentów I, II i III roku).

     - Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Ponadpodstawowych roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 (angażowanie studentów I, II i III roku).

- Dwa projekty: „English with humour” (mikronauczanie ze studentami-seniorami) oraz „Learning throughteaching” (mikronauczanie z małymi pacjentami szpitala; projekt prowadzony od 2009 r. i nagrodzony znakiem jakości European Language Label w 2011 r.) (angażowanie studentów II i III roku).

- Akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących oraz na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt (wszyscy studenci).

 

Dobre praktyki UJK 2017/2018 - czytaj

Dobre praktyki UJK 2015/2016 - czytaj

Dobre praktyki UJK 2014/2015 - czytaj