Uchwały URSD

Uchwały URSD

2023
2022
2021
 • Uchwała nr 1/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12.05.2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 2/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12.05.2021 r. w sprawie powołania nowego składu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 3/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23.05.2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów do Senatu.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 4/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do składów Komisji Rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej w poszczególnych dyscyplinach na rok 2021/2022.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 5/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27.05.2021 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do składów Komisji ds. oceny śródokresowej do Szkoły Doktorskiej w poszczególnych dyscyplinach na rok 2021/2022.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 6/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.06.2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej w latach 2020-2024.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 7/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 02.09.2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 8/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12.09.2021 r. w sprawie powołania nowego przedstawiciela doktorantów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 9/2021 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26.09.2021 r. w sprawie powołania przedstawicieli doktorantów Szkoły Doktorskiej do składów Komisji Stypendialnych.
  Uchwała - pobierz (pdf)
2020
 • Uchwała nr 1/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12.06.2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 2/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12.06.2020 r. w sprawie wyboru przedstawiciela doktorantów do Senatu
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 3/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12.06.2020 r. powołania przedstawiciela doktorantów do Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 4/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.06.2020 r. powołania przedstawiciela doktorantów do Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 5/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.06.2020 r. zmian w uchwale wprowadzającej Regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 6/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2.07.2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji rekrutacyjnych do szkoły doktorskiej w poszczególnych dyscyplinach
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 7/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 06.08.2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów i nauczycieli akademickich.
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 8/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 08.09.2020 r. w sprawie powołania przedstawicieli doktorantów do Komisji Stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 9/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania przedstawicieli doktorantów do Komisji Statutowej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 10/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.09.2020 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 11/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22.09.2020 r. w sprawie powołania przedstawiciela doktorantów do Uniwersyteckiej Komisji do spraw Nauki i Sztuki
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 12/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania przedstawiciela doktorantów do Kolegium ds. Wyboru Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 13/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14.12.2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Doktoranckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Uchwała - pobierz (pdf)
2019
 • Uchwała nr 1/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zasad dofinansowania na działalność naukową doktorantów
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 2/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. szkół doktorskich
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 3/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19.02.2019 r. w sprawie wyboru pełnomocnika ds. szkół doktorskich
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 4/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13.06.2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji rekrutacyjnych do szkoły doktorskiej w poszczególnych dyscyplinach
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 5/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22.08.2019 r. w sprawie powołania przedstawicieli doktorantów do Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 6/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 02.09.2019 r. w zmiany przedstawiciela doktorantów do komisji rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej w dyscyplinie historia
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 7/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 01.10.2019 r. w powołania przedstawiciela doktorantów do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 8/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17.10.2019 r. w sprawie załatwiania spraw wymagających oficjalnego stanowiska Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 9/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17.10.2019 r. w sprawie powołania przedstawicieli doktorantów do Wydziałowych Komisji Stypendialnych w roku akademickim 2019/2020
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 10/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.11.2019 r. powołania przedstawicieli doktorantów studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej do Komisji Dyscyplinarnych i Odwoławczych Komisji Dyscyplinarnych
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 11/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.11.2019 r. powołania przedstawicieli doktorantów do Okręgowych Komisji Wyborczych
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 12/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.11.2019 r. powołania przedstawicieli doktorantów do Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 13/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.11.2019 r. powołania przedstawiciela doktorantów do Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 14/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5.12.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Doktoranckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 15/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5.12.2019 r. w sprawie utworzenia Komisji Projektowej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 16/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5.12.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Projektowej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 17/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5.12.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała - pobierz (pdf)

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka