Telefonia stacjonarna

Obowiązujący cennik połączeń telefonii stacjonarnej

Cennik połączeń realizowanych z telefonów stacjonarnych (umowa numer ADP.2301.39.2020 z dnia 30.07.2020 roku obowiązująca od 01.10.2020 do 30.09.2022)

Wykonawca: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Koszt jednostkowy za połączenia realizowane z telefonów stacjonarnych:

  • Połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe: cena jednostkowa netto za minutę (1 minuta = 60 sekund) połączenia: 0,03 zł.
  • Połączenia do sieci komórkowych: cena jednostkowa netto za minutę (1 minuta = 60 sekund) połączenia: 0,05 zł.
  • Połączenia międzynarodowe: cena jednostkowa netto za minutę (1 minuta = 60 sekund) połączenia: 0,10 zł.
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka