Mikrokulki szklane - nowy wskaźnik losu pyłu drogowego w środowisku przyrodniczym

Głównym celem badań jest charakterystyka i ocena zasięgu transportu rzecznego i eolicznego mikrokulek szklanych, stanowiących główny składnik farb stosowanych do malowania poziomych znaków drogowych.

Cele podrzędne obejmują:

  1. charakterystykę jakości i ilości mikrokulek szklanych w pyłach drogowych, osadach rzecznych i przydrożnych glebach;
  2. opracowanie najlepszej metody identyfikacji i separacji mikrokulek szklanych w badanych elementach środowiska;
  3. wykonanie mikroanaliz mikrokulek szklanych przy użyciu mikrosondy elektronowej (EMPA) do oceny zawartości potencjalnie toksycznych pierwiastków (antymonu, arsenu, ołowiu).

Dotychczas wykonane badania wykazały, że mikrokulki szklane są najlepszymi wskaźnikami zasięgu pyłów drogowych. Mikrokulki te znaleziono w osadach rzecznych w odległości 25 km od głównych źródeł zanieczyszczeń (kanałów burzowych w Kielcach) oraz w przydrożnych glebach w odległości do 60 m od krawędzi drogi. Wyniki tych badań zostały opublikowane w dwóch prestiżowych czasopismach: Journal of Hazardous Materials i Science of the Total Environment.

KIEROWNIK PROJEKTU

prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski
e-mail: zmig@ujk.edu.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
e-mail: agnieszka.galuszka@ujk.edu.pl; tel. (41) 349-70-26

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK
e-mail: sabina.dolegowska@ujk.edu.pl; tel. (41) 349-70-23

dr Artur Michalik
e-mail: artur.michalik@ujk.edu.pl; tel. (41) 349-65-95

DYSCYPLINA

nauki chemiczne

DODATKOWE INFORMACJE

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=470124

BUDŻET

379 200,00 zł

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Nauki

CZAS TRWANIA PROJEKTU

27.07.2020-26.07.2023

SŁOWA KLUCZOWE

gleba, osady rzeczne, pył drogowy, szklane mikrokulki, środowisko przyrodnicze

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka