Outlook

Outlook

1. Z menu Plik należy wybrać Ustawienia kont - Ustawienia kont... lub Dodaj konto

2. Dodaj konto - wybrać należy "Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwera"

3. Wybieramy usługę POP3 lub IMAP

4. Wprowadzamy ustawienia POP3 lub IMAP zgodnie z poniższym przykładem wpisując swoje dane. Klikamy Więcej ustawień.

5. W zakładce Serwer wychodzący należy zaznaczyć Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania zgodnie z poniższym przykładem.

6. W kolejnej zakładce Zaawansowane należy ustawić port POP3 - 995 i zaznaczyć SSL oraz port 587 - SMTP z SSL zgodnie z poniższym przykładem.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka