Ubezpieczenia NNW i OC

Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Zawarcie ubezpieczenia NNW i OC na okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

 

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 45 000,00 PLN

Aby zakupić ubezpieczenie NNW:

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  1. Dla WSZYSTKICH studentów, doktorantów – podaj numer: dscyg (składka 37,50 PLN)

 

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami

Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia 50 000,00 PLN

Aby zakupić ubezpieczenie:

  1.     Zrób przelew składki 22,50 PLN na konto InterRisk nr: 

66 1240 6960 7170 0800 2700 5937

 

WAŻNE: InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające 
 identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego

 

  1. Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

 

Kontakt: Agnieszka Warchoł, Tel. kom. 506 418 697

 

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia 2022

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka