Poczta Studencka UJK

Logowanie pod adresem: https://student.ujk.edu.pl

Dane do zalogowania:
Nazwa: s12345 (gdzie 12345 to numer albumu)
Adres email ma postać: nazwa@student.ujk.edu.pl

Wszelkie problemy należy zgłaszać na adres: postmaster@ujk.edu.pl

Zgodnie z Państwa sugestiami do kont pocztowych zostaną dodane aliasy (dodatkowe adresy email wskazujące na to samo konto) bazujące na imieniu i nazwisku.

Zmian hasła do poczty oraz do sieci bezprzewodowej eduroam:
https://eduroam.ujk.edu.pl/password

Dostęp do konta pocztowego wygasa z chwilą wypisania z listy studentów.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka