Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

10.04.2017r.

Informujemy, iż w terminie  11.04.2017r. – 13.04.2017r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunków:

  • turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
  • ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
  • ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV)

 

do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A 4.10 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka