OKNO NA ŚWIAT

 

INFORMACJA DOT. REKRUTACJI DO PROJEKTU „OKNO NA ŚWIAT – ZINTEGROWANY PROGRAM UJK W KIELCACH NA RZECZ ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRSZYSKIEGO”

Ruszył projekt „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”, którego celem jest podniesienie jakości prac doktorskich i wzmocnienie rozwoju naukowego doktorantów poprzez włączenie do programu kształcenia nowych komponentów, w tym: kursów naukowych i seminariów prowadzonych przez naukowców z zagranicznych ośrodków, szkoleń specjalistycznych wynikających z indywidualnych planów rozwoju naukowego, zagranicznych staży naukowych. Uczestnicy ww. projektu  otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów motywacyjnych oraz finansowania działalności naukowej.

Nabór  skierowany do doktorantów studiów doktoranckich III i IV roku (stacjonarne) kierunku Nauki o Zdrowiu.

Terminarz:

  • termin złożenia wymaganych dokumentów: do 8 marca 2021 do
    godz. 15:00, osobiście w pokoju D 1/12c (IX Wieków Kielc 19A - Dziekanat Collegium Medicum) lub elektronicznie
    phd@ujk.edu.pl lub agnieszka.tofil@ujk.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Uwaga: oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej  na rozmowę rekrutacyjną.

O terminie rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną poinformowani mailowo. 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka