Z Norwich do Kielc

W tym tygodniu naszą Uczelnię odwiedził profesor Richard Bowater.

5 czerwca br. w Collegium Medicum przywitaliśmy gościa z University of East Anglia w Norwich, profesora Richarda Bowater’a. JM Rektor Prof. Stanisław Głuszek i Kierownik Pracowni dr hab. prof. UJK Wioletta Adamus-Białek przedstawili Panu Profesorowi Pracownię Genetyki Medycznej oraz zakres prowadzonych badań. Prof. Richard Bowater poznał także infrastrukturę wydziału, sale wykładowe, imponujący Zakład Anatomii oraz część Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Meduniv. Był pod wielkim wrażeniem przestrzeni, doskonałego wyposażenia i świetnej organizacji pracy, wyraził żywą chęć do podjęcia współpracy naukowej. Profesor został zaproszony w ramach projektu NAWA STER na spotkanie z doktorantami i pracownikami Collegium Medicum i aktywnie uczestniczył w panelu dyskusyjnym sekcji nauk medycznych i nauk o zdrowiu na VII Forum Doktorantów.

W kolejnym dniu pobytu profesor poprowadził wykład dla studentów oraz pracowników Collegium Medicum UJK, gdzie opowiedział o swojej uczelni, University of East Anglia (UEA, https://www.uea.ac.uk/) w Norwich, gdzie jest usytuowana, jakie są możliwości studiowania i wymiany akademickiej. Przedstawił różne profile naukowe uczelni oraz powiązania z grupami badawczymi i instytutami z Anglii, wskazał na realny potencjał do wsparcia merytorycznego i badawczego dla naszego wydziału. W dużym skrócie opowiedział także o swoich wieloletnich badaniach nad strukturą i metabolizmem DNA, konsekwencjami klinicznymi niepożądanych zdarzeń w związku z tym oraz jaki jest potencjał terapeutyczny. Studenci wyrazili żywe zainteresowanie tym tematem oraz możliwością odbycia stażu na UEA w Norwich. Organizatorem pobytu Pana Profesora byli Pracownicy Katedry Medycyny Zabiegowej z Pracownią Genetyki Medycznej, pod głównym Patronatem Rektora Pana Profesora Stanisława Głuszka.

Pobyt został sfinansowany przez Szkołę Doktorską w ramach projektu NAWA STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2024-06-10 09:14

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka