Dyplomatorium kierunku prawo

Kolejna grupa studentów opuściła mury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 14 lipca na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbyła bowiem się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom prawa.

Dyplomy odebrało 51 osób. Towarzyszyli im bliscy, którzy z łezką w oku patrzyli na moment odbioru dyplomu. Przyszłym adwokatom, prokuratorom i sędziom gratulował rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek, który podkreślił etyczną stronę wykonywania zawodu prawnika.
– Wszyscy oczekują, aby prawnicy służyli człowiekowi w prawdzie. Myślę, ze jest to państwa misja (…) żeby właściwie interpretować, regulować i właściwie tworzyć prawo, które jest potrzebne naszej wspólnocie, naszemu krajowi i społeczeństwu – mówił prof. Stanisław Głuszek.

Z kolei prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, dziekan WPiNS, wspomniał o sukcesach poprzednich roczników absolwentów, którzy z powodzeniem rozwijają karierę zawodową.
– Co drugi absolwent prawa dostał się na prestiżowe aplikacje. Podczas ostatniej ewaluacji uzyskaliśmy możliwość nadania stopnia doktora habilitowanego. To sprawia, że rośnie renoma naszych studiów - podkreślał prof. Jerzy Jaskiernia.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sądu, prokuratury i radców prawnych. Uroczystość uświetnił recital tria Flawless. Na koniec nie mogło zabraknąć wspólnych zdjęć i fruwających biretów.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka