Absolutorium kierunku lekarskiego

Ponad 100 absolwentów Collegium Medicum UJK złożyło przyrzeczenie lekarskie i odebrało dyplomy ukończenia studiów. Uroczyste absolutorium odbyło się 28 czerwca 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Świadectwa młodym medykom wręczyli: prorektor ds. medycznych dr hab. n. o zdr. prof. UJK Dorota Kozieł, dziekan Collegium Medicum prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion, prodziekan ds. kształcenia (nauki o zdrowiu) dr hab. n. hum. prof. UJK Grażyna Nowak – Starz, prodziekan ds. kształcenia (nauki medyczne) dr n. med. Przemysław Wolak oraz dyrektor Instytutu Nauk Medycznych dr hab. n. med. prof. UJK Beata Kręcisz.

- Po 6 latach ciężkiej pracy - mozolnej nauki, licznych praktyki i zajęć dodatkowych - otrzymaliście upragniony dyplom. To wielkie wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność – podkreślała w swoim przemówieniu prof. Marianna Janion.

W programie uroczystości znalazło się także wręczenie nagród dla członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum UJK oraz ich opiekuna dr. hab. prof. UJK Marcina Sadowskiego.

Zwieńczeniem absolutorium była część artystyczna, w której zaprezentował się Chór Garnizonowy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Świeżo upieczonym lekarzom oraz przybyłym gościom szczególnie spodobał się utwór „The best” z repertuaru Tiny Turner.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób z Polski i zagranicy. W gronie tegorocznych absolwentów znalazła się kolejna grupa obcokrajowców, którzy kształcili się w Kielcach w ramach English Division. O wysokim poziomie kształcenia świadczą m.in. wyniki wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego, w którym kieleccy studenci zajęli czołowe miejsca.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka