Podpisanie umowy z Winnickim Narodowym Uniwersytetem Technicznym

Zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym Kielc i Winnicy - to główny cel umowy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Winnickim Narodowym Uniwersytetem Technicznym. Porozumienie o partnerstwie podpisali dziś Rektorzy obu uczelni.

W składzie delegacji, która odwiedziła Kielce znaleźli się prof. dr hab. Victor Bilichenko – Rektor Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (VNTU), prof. dr hab. Volodymyr Grabko – Pierwszy Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej oraz Jurii Buriennikov – Dyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Projektów. Gospodarzami spotkania byli prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz dr hab. prof. UJK Dorota Kozieł, Prorektor ds. Medycznych.

- Bardzo się cieszę, że do grona naszych zagranicznych partnerów dołącza Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny. Jestem pewien, że podpisane dziś porozumienie przyczyni się do pogłębienia współpracy pomiędzy Kielcami i Winnica, a także zaowocuje licznymi inicjatywami naukowymi – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Umowa przewiduje m.in. wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, wspólne uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych oraz organizację staży naukowych dla wykładowców.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka