„Śniadanie ze Stefanem” na UJK

5 czerwca 2023 r. wszyscy czytelnicy, którzy poczuli głód literatury, zostali zaproszeni na „Śniadanie ze Stefanem”, czyli spotkanie promujące drugi tom „Dzienników” Stefana Żeromskiego. Organizatorami wydarzenia był Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK oraz Biblioteka Uniwersytecka.

Nowe wydanie „Dzienników” jest efektem współpracy pomiędzy Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publikacja była możliwa dzięki dzięki ministerialnemu grantowi. Za redakcję diariusza odpowiadają znawcy biografii i twórczości Stefana Żeromskiego – prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk oraz dr hab. prof. UJK Beata Utkowska.

W programie „Śniadania ze Stefanem” znalazło się wiele atrakcji poświęconych autorowi „Przedwiośnia”, „Syzyfowych prac” i „Ludzi bezdomnych”. Inauguracją wydarzenia była dyskusja pt. „Żeromski i Ziemia Świętokrzyska”, w której głos zabrali wybitni specjaliści: Wojciech Purtak – dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, Paweł Sablik – dramaturg z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Sylwia Zacharz – kierownik Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz wspomniani już prof. prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk oraz prof. Beata Utkowska. Prowadząca debatę prof. dr hab. Grażyna Legutko poruszyła zarówno zagadnienia dot. życiorysu Stefana Żeromskiego (m.in. jego okresowi nauki w kieleckim gimnazjum), a także przybliżyła ambitny projekt wydania jego dzieł zebranych. W czasie dyskusji padły także pytania o odbiór powieści Żeromskiego za granicą oraz o problemy z tłumaczeniami na języki obce.

Uczestnikami „Śniadania ze Stefanem” byli nie tylko naukowcy, ale także uczniowie z kieleckich szkół średnich. Studenci UJK, z myślą o swoich młodszych koleżankach i kolegach, przygotowali warsztaty edytorskie oraz czytanie performatywne „Dzienników”.

Zwieńczeniem wydarzenia był wernisaż wystawy czasowej, którą otwarto w holu Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. Na ekspozycji zgromadzono różne wydania „Dzienników” Stefana Żeromskiego, archiwalne fotografie oraz rysunki nauczycieli kieleckiego gimnazjum męskiego autorstwa Ludwika Kowalczewskiego (szkolnego kolegi Żeromskiego). Szczególnie cennym eksponatem są oryginalne, odręcznie napisane listy, które Stefan Żeromski wysłał do swego kuzyna Józefa Trepki w 1888 r. Wystawę „Wokół wydań dzieł Stefana Żeromskiego” można oglądać do 31 lipca 2023 r.

 


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka