Uczelniane obchody Dnia Geografa

Wiosna to doskonała pora roku na odkrywanie świata. Przekonali się o tym uczniowie świętokrzyskich szkół średnich, którzy 27 kwietnia wzięli udział w uczelnianych obchodach Dnia Geografa. Organizatorami uroczystości byli pracownicy Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz członkowie Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Jako pierwszy głos zabrał dr Patryk Brambert. Pracownik Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK, a zarazem przewodniczący komitetu organizacyjnego Dnia Geografa powitał przybyłych gości, a także krótko przedstawił program wydarzenia. Jako druga wystąpiła Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, która wyraziła radość z powodu obecności wielu uczniów. Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr. hab. prof. UJK Dariusza Banasia oraz dr. hab. prof. UJK Mirosława Mularczyka, Zastępcy Dyrektora ds. kształcenia w IGiNoŚ. Obaj naukowcy przedstawili korzyści płynące ze studiowania geografii, a także wyzwania, przed którymi stoi współczesna nauka.

- Żyjemy obecnie w czasach, w których mamy bardzo wiele problemów związanych ze środowiskiem. Są to problemy związane np. ze zmianami klimatu, kurczeniem się zasobów, zbyt dużą populacją ludzkości, czy degradacją środowiska naturalnego. Są to zagadnienia, które są przedmiotem badawczym geografii – mówił dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś.

W programie sesji plenarnej znalazły się dwa wykłady. Jako pierwszy wystąpił dr Cezary Jastrzębski, który przygotował prezentację pt. „Dziedzictwo kulturowe projektowanego Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”.  Z kolei mgr Piotr Kopyść - reprezentant Szkoły Doktorskiej UJK - przedstawił wyniki badań nt. „Wpływu ruchu ciężkich pojazdów na szlaki turystyczne w lasach miejskich”.

Punktem programu, na który uczniowie czekali z niecierpliwością, była kolejna edycja GeoQuizu „Zrozumieć ziemię”. W rywalizacji, przygotowanej przez dr hab. prof. UJK Mirosława Mularczyka, wzięło udział 7 drużyn. W quizie nie zabrakło pytań dotyczących m.in. metod prezentacji kartograficznych, procesów górotwórczych oraz najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów. Laureatami konkursu zostali Natalia Batóg, Aneta Karbowska i Szymon Zawadzki, reprezentujący II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Zwieńczeniem Dnia Geografa były warsztaty przygotowane przez pracowników Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z dr hab. prof. UJK Marią Górską-Zabielską, która zaprosiła uczniów nie do sali wykładowej, ale do kamiennego lapidarium usytuowanego przed wejściem do budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.

 

 

 


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka