Letnia Szkoła Ratownictwa Medycznego

Nagły poród, agresywny pacjent w stanie nietrzeźwości oraz niemowlę, które zachłysnęło się wodą – to tylko niektóre ze wyzwań, z którymi zmierzyli się uczestnicy „Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego”. Trzydniowe ćwiczenia (5-7 maja) odbyły się w siedzibie Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

„Letnia Szkoła Ratownictwa Medycznego” została przygotowana z myślą o studentach III roku kierunku „Ratownictwo Medyczne”. Uczestnicy wydarzenia zostali podzieleni na kilkuosobowe drużyny, które musiały udzielić błyskawicznej pomocy pacjentom z różnymi urazami. Należy podkreślić, że żaden z zespołów nie wiedział z jakim przypadkiem medycznym przyjdzie im się zmierzyć. W ćwiczeniach wzięli też udział funkcjonariusze kieleckiej Straży Miejskiej, co znacząco wpłynęło na rangę przedsięwzięcia oraz wiarygodność i realizm odzwierciedlanych sytuacji. Każde ćwiczenie kończyło spotkanie podsumowujące, podczas którego studenci byli oceniani przez specjalistów, a także dzielili się swoimi spostrzeżeniami. 

Celem „Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego” jest podnoszenie kompetencji zawodowych studentów, poprzez trenowanie scenariuszy skomplikowanych przypadków medycznych na symulatorach oraz z udziałem pacjentów standaryzowanych. Dzięki udziałowi w wydarzeniu studenci mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i praktycznych umiejętności, a także okazję do ćwiczenia pracy zespołowej.

Ważnym elementem „Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego” jest możliwość zaprezentowania przez studentów posiadanych umiejętności przed przyszłymi pracodawcami podczas zawodów, które odbędą się 14 maja 2023 r.

„Letnia Szkoła Ratownictwa Medycznego” realizowana jest w ramach projektu pn.: „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18 w ramach Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka