Spotkanie nt. ewaluacji z prof. Błażejem Skoczeniem

W imieniu Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisława Głuszka serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowych na spotkanie z prof. dr hab inż. czł. koresp. PAN Błażejem Skoczeniem - Przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki. Wydarzenie odbędzie się w środę, 15 marca 2023 r. o godz. 11:00 w auli Rektoratu przy ul. Żeromskiego 5.

Celem spotkania będzie omówienie wyników ewaluacji oraz proponowane zmiany w systemie oceniania uczelni wyższych. Przypomnijmy, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał kategorię A w trzech dyscyplinach naukowych, kategorię B+ w piętnastu dyscyplinach i kategorię B w trzech dyscyplinach. Oznacza to, że w 86% dyscyplin posiada pełne prawa akademickie.  

Do udziału w spotkaniu zachęcamy wszystkich członków Senatu, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów i katedr, a także pozostałych wykładowców.

Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2023-03-10 09:54

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka