Wiedza dla regionu

W rektoracie UJK powołano Radę Gospodarczą w ramach realizacji projektu "Świętokrzyski KOMPAS wiedzy".

Projekt odbywa się w ramach ministerialnego programu „Nauka dla społeczeństwa, będzie realizowany na terenie Kielc, Sandomierza i dziewięciu świętokrzyskich powiatów. – Jego głównym celem jest budowa efektywnej współpracy i kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego nauki poprzez nawiązywanie i utrwalanie kontaktów pomiędzy uczelnią a jej podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego, oraz prowadzenie pionierskich prac badawczych kluczowych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego – mówił dr hab. Artur Życki, prof. UJK, kierownik projektu.

Uczestnicy projektu zbadają w jaki sposób i w jakim stopniu decyzje organów samorządowych mają wpływ na rozwój społeczno - ekonomiczny regionu. Przez webinaria, spotkania i konferencje mają zostać wypracowane rekomendacje dla samorządów w różnych obszarach. Na przykład w dziedzinie oddziaływania konkretnych decyzji i działań na środowisko przyrodnicze (antropopresja) czy migracji mieszkańców.

Podczas pierwszego spotkania w ramach projektu prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wręczył powołania członkom Rady Gospodarczej, działającej w ramach projektu. Przewodzi jej dr Anna Dybała, Magdalena Wrońska jest koordynatorem do spraw koordynacji nauki. Ponadto Radę Gospodarczą tworzą przedstawiciele samorządów realizujących projekt: Dominik Dudek – powiat kielecki, Dawid Dwojak – powiat opatowski, Dorota Gruszka – powiat kazimierski, Dariusz Kisiel - miasto Kielce, Piotr Kruk – powiat starachowicki, Bartosz Łochowski – powiat jędrzejowski, Anita Sołkiewicz – powiat skarżyski, Karol Wójcik – powiat ostrowiecki i Paweł Żerebiec – powiat sandomierski.

Projekt potrwa do maja 2024 roku. Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało go kwotą 360 tys. zł. 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka