Z korzyścią dla prawników

Kluczowym efektem będą dobrze wykształceni prawnicy, gotowi do praktycznego działania. W Rektoracie UJK podpisano trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką, Okręgową Radą Adwokacką i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: adwokat Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Jerzy Zięba, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W kluczowym paragrafie porozumienia czytamy, że „Strony będą współpracować świadcząc przede wszystkim wzajemnie pomoc w ramach swoich kompetencji i w ramach zasad określonych w odpowiednich przepisach, mając na celu, jak najlepsze efekty kształcenia na kierunku prawo prowadzonym na Uniwersytecie, a także podejmując wzajemne działania służące budowaniu jak najlepszych kompetencji i wiedzy praktycznej u absolwentów tego kierunku”.

Służyć temu będą spotkania, seminaria i konferencje naukowe, praktyki studenckie w Radzie Adwokackiej, której przedstawiciele będą prowadzić zajęcia ze studentami UJK.

Przypomnijmy, że od 2015 roku na naszej uczelni istnieje kierunek prawo. Pierwsi absolwenci opuścili mury Uniwersytetu dwa lata temu roku.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-09-26 13:44

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka