Senioralny klaster

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK rozpoczął działalność Świętokrzyski Klaster Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W 1973 roku na uniwersytecie we francuskiej Tuluzie prof. Pierre Vellas stworzył pierwszy w dziejach Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dwa lata później z inicjatywy Heleny Szwarc powstała podobna instytucja w Polsce, był to trzeci uniwersytet trzeciego wieku na świecie. Obecnie UTW działają niemal we wszystkich krajach. W Kielcach taka placówka powstała w 1985 roku na ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W województwie świętokrzyskim istnieje 17 takich instytucji, których słuchaczami jest 1800 seniorów.

8 września br.na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK miał miejsce I Kongres Świętokrzyskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gościem honorowym Kongresu była prof. Elżbieta Trafiałek, współzałożycielka pierwszego UTW w Kielcach, która w swoim wystąpieniu wspominała pierwsze lata funkcjonowania tej instytucji.

-Dzisiejsze spotkanie służy koordynacji działań tych grup i wymianie doświadczeń. Wspólne działanie daje nam większe możliwości, na przykład w uzyskiwaniu funduszy dedykowanych seniorom - mówi dr Renata Miszczuk, koordynator wydarzenia.

Wydarzenie finansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, z ramach zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz Fundacji RESTART. Organizatorami byli: Zakład Edukacji Dorosłych UJK, Uniwersytet Seniorów UJK, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie i Fundacja RESTART.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego, który do uczestników przesłał okolicznościowy list.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka