Ocena zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022

Gorąco zachęcamy całą społeczność akademicką (Studentów, Doktorantów i Uczestników studiów podyplomowych) do wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia w UJK, które na stałe wpisało się już w kalendarz wydarzeń na naszej Uczelni.

Elektroniczne ankiety jak zwykle ocenią zajęcia dydaktyczne, nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące u nas zajęcia. Ankietyzacja obejmuje zakończony semestr letni bieżącego roku akademickiego. Wyniki ankiet i udzielone uwagi/komentarze trafią nie tylko do prowadzących zajęcia, ale też do władz Uniwersytetu i jego poszczególnych jednostek. Dzięki tym opiniom nauczyciele akademiccy będą mogli udoskonalić swoje zajęcia.

Najważniejsze informacje o ankietyzacji:

Termin ankietyzacji: 27 czerwca – 27 lipca 2022 r.

Udział w ankietyzacji: anonimowy, poprzez Wirtualną Uczelnię

Czas wypełniania ankiet: kilkanaście minut

Celem ankietyzacji jest zapoznanie się z Waszą opinią na temat wybranych aspektów procesu kształcenia i w ślad za tym – sukcesywne doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni. Liczymy na Wasz aktywny udział w badaniu oraz opinie i wskazówki, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia do Waszych potrzeb i oczekiwań.

Jednocześnie zapraszamy też do zapoznania się z wynikami ubiegłorocznej ankietyzacji. Raporty dostępne są ta stronie https://ujk.edu.pl/Aktualnosci_jakosc_ksztalcenia.html

 

 

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka