Wokół zielonych technologii

„Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju zielonych technologii w gospodarce i administracji publicznej. Perspektywa krajowa i globalna” to tytuł piątej ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Grant Hotel Kielce.

– Zielone technologie to temat bardzo aktualny, zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym – mówi dr Robert Frey, organizator dwudniowej konferencji. Dlatego też podczas otwarcia pojawili się przedstawiciele samorządów: kieleckiego i  świętokrzyskiego, a także przedstawiciel rządu: dr hab. Piotr Wawrzyk. W imieniu władz uczelni uczestników przywitał prof. dr hab. Jarosław Karpacz, prorektor do spraw rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 

W programie konferencji był szereg ciekawych wystąpień dotyczących odnawialnych źródeł energii, ich wdrażania oraz uregulowań prawnych. Temat przedstawiany był z perspektywy  sektora bankowego, firm i instytucji zajmujących się zielonymi technologiami oraz przedstawicieli świata nauki.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka