Kurs języka polskiego w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”. Курс польської мови в рамках програми «Солідарні з Україною»

Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje o rozpoczęciu naboru na intensywny kurs języka polskiego. Kurs będzie obejmował 180 godzin dydaktycznych oraz będzie trwał trzy miesiące.

W ramach kursu uczestnicy będą otrzymywać miesięcznie stypendium w wysokości 1500 zł.

Czas trwania kursu: maj–lipiec 2022 r.

Liczba godzin: 180 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: 30 (w razie większej liczby zgłoszeń o przyjęciu decyduje kolejność)

Uczestnikami kursu mogą być obywatele Ukrainy, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

  1. przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku,
  2. byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub odbywali w Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022.

Aby zapisać się na kurs, należy:

  1. wysłać na adres: centrum@ujk.edu.pl e-mail z następującymi informacjami:

– imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu,

  1. dostarczyć następujące dokumenty do siedziby Centrum Kultury i Języka Polskiego:

– kopia paszportu poświadczająca przybycie na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. (podpisana na każdej stronie „za zgodność z oryginałem”),

– kopia zaświadczenia o odbywaniu studiów lub studiów doktoranckich w ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022 (podpisana na każdej stronie „za zgodność z oryginałem”).

Prosimy o dostarczanie wyżej wymienionych dokumentów od 16.05.2022 r. do 20.05.2022 r. (godz. 9:0014:00) do Centrum Kultury i Języka Polskiego

ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

p. 225

Центр польської культури та мови (Centrum Kultury i Języka Polskiego) при Гуманітарному факультеті Університету Яна Кохановського в Кельце повідомляє про початок набору на інтенсивний курс польської мови. Курс охоплюватиме 180 навчальних годин і триватиме три місяці.

У рамках курсу учасники отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 1500 злотих.

Тривалість курсу: травень-липень 2022 року.

Кількість годин: 180 навчальних годин

Кількість місць: 30 (у разі більшої кількості заявок вирішальним є черговість подання заяви)

Учасниками курсу можуть бути громадяни України, які водночас виконують дві умови:

а) прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року,

б) були студентами українських вишів у 2021/2022 навчальному році або навчалися у аспірантурі в Україні у 2021/2022 навчальному році.

 

Щоб записатись на курс:

1. Надішліть електронного листа на адресу: centrum@ujk.edu.pl  з наступною інформацією:

- ім'я та прізвище, дата народження, адреса електронної пошти, номер телефону,

2. Подайте до Центру польської культури та мови наступні документи:

- копію паспорта, що підтверджує прибуття на територію Польщі після 24 лютого 2022 року (з підписом на кожній сторінці «згідне з оригіналом»)

- копію свідоцтва про навчання в університеті або аспірантурі в Україні на 2021/2022 навчальний рік (з підписом на кожній сторінці «згідне з оригіналом»).

 

Просимо надати вищезазначені документи з 16 травня 2022 року по 20 травня 2022 року (09:00 - 14:00) до:

Centrum Kultury i Języka Polskiego

ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

p. 225

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka