Praca w ZUS / Робота на ЗУС

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko Tłumacza języka ukraińskiego. Заклад соціального страхування шукає кандидатів на посаду Перекладача з української мови.

 R  E  K  R  U  T  A  C  J  A   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko Tłumacza języka ukraińskiego.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:

- wykształcenie średnie lub wyższe

- znajomość języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym

Mile widziane:

- wykształcenie wyższe (filologia, ukrainistyka)

- doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych i symultanicznych

Wymagania dodatkowe:

- komunikacja

- współpraca

- elastyczność

- orientacja na klientów

Zadania:

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie tłumaczenie z języka ukraińskiego na języki polski i z języka polskiego na język ukraiński w ramach wsparcia klientów - obywateli Ukrainy i pracowników ZUS podczas:

  • zakładania i uwierzytelnienia profilu PUE ZUS dla obywateli Ukrainy,
  • wyjaśniania warunków i zasad przyznawania świadczeń rodzinnych,
  • pomocy w wypełnieniu i elektronicznym złożeniu wniosków Rodzina 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), Dobry start 300+ i tzw. żłobkowe,

na salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz w punktach obsługi organizowanych poza placówkami ZUS.

Planowane zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz znajomość języka ukraińskiego do dnia 31.03 2022 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.kielce@zus.pl

Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Oddziału  w Kielcach lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line). Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
- konieczność poruszania się po całym obiekcie,
- konieczność wykonywania pracy poza biurem,
- konieczność odbywania podróży służbowych,
- budynek 3 kondygnacyjny - wynajmowany,
- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - łazienka przy SOK ,
- wejście do budynku po dwóch schodach, brak pochylni,
- drzwi nie otwierają się automatycznie
- brak windy,
- brak w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy dodać klauzulę: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa".

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS".

Р Е К Р У Т А Ц І Я

Заклад соціального страхування шукає кандидатів на посаду Перекладача з української мови.

Формальні вимоги до робочого місця:

Необхідно:

- середня або вища освіта

- знання української мови на поглибленому рівні

Бажано:

- вища освіта (філологія, українознавство)

- досвід письмових та синхронних перекладів

Додаткові вимоги:

- спілкування

- співробітництво

- гнучкість

- клієнтоорієнтованість

Завдання:

В обов’язки найманої особи входитиме переклад з української мови на польську та з польської мови на українську в рамках супроводу клієнтів – громадян України та працівників Закладу соціального страхування під час:

• створення та автентифікації профілю PUE ZUS [PUE – платформа, на якій можна здійснити усі справи, які пов’язані з соціальним страхуванням] для громадян України,

• роз'яснення умов і правил надання сімейної допомоги,

• допомога в заповненні та електронній подачі заявок Родина 500+, Родинний опікунчий капітал [RKO], Добрий старт 300+ та т.зв. ясла [пол. „żłobkowe”],

в кімнатах обслуговування клієнтів у відділеннях ZUS та в пунктах обслуговування, організованих поза межами філій Закладу соціального страхування.

Запланована робота не менше 3 місяців.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надішліть, будь ласка, своє резюме, супровідний лист із підписаною від руки заявою про згоду на обробку персональних даних для цілей найму (шаблон нижче) та сканами документів, що підтверджують освіту та знання української мови до зазначеної дати 31.03.2022.

Документи надсилати через форму заявки на адресу: rekrutacja.kielce@zus.pl

Процес набору включатиме співбесіду (проводиться в головному офісі філії або в дистанційній формі через Інтернет-комунікатор – онлайн співбесіда). Ми зв’яжемося лише з кандидатами, які відповідають офіційним вимогам. Пропозиція, яка є неповною, непідписаною та без необхідного та підписаного пункту [пункт про обробку персональных даних], розглядатися не буде. Документи, надіслані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

Заклад соціального страхування – роботодавець, дружній до осіб з інвалідністю. Це створює оптимальне робоче середовище для співробітників з урахуванням їх потреб. Є можливість адаптувати робоче місце та його обладнання до індивідуальних потреб людей з обмеженими можливостями.

Обладнання робочого місця:

- комп’ютер,

- канцелярське приладдя

Умови роботи:

- відповідають вимогам охорони праці та протипожежного захисту,

- пов’язані з прямим контактом з клієнтом ZUS,

- необхідність пересування по всьому об'єкту,

- необхідність роботи поза офісом,

- необхідність у відрядженні,

- 3-поверховий будинок в оренді,

- санвузол, пристосований до потреб інвалідів - санвузол на СОК,

- вхід до будівлі через дві сходинки, без пандуса,

- двері не відкриваються автоматично

- немає ліфта,

- немає місць для паркування людей з обмеженими можливостями в безпосередній близькості від входу в будівлю.

Будь ласка, додайте пункт: «Я заявляю, що відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95 / 46 / EC (GDPR), я даю згоду на обробку додаткових персональних даних, добровільно наданих мною в процесі найму, крім даних, які роботодавець може вимагати відповідно до законодавства».

Якщо ви не хочете, щоб ми обробляли додаткові дані про вас, не включайте їх у свої документи.

Разом з тим повідомляємо, що інформаційне положення щодо обробки персональних даних кандидата в процесі набору доступне на домашній сторінці Закладу соціального страхування (www.zus.pl) у розділі «Робота на ЗУС" [„Praca w ZUS”]

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-03-25 08:45

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka