Nowości wydawnicze

Zachęcamy do przeglądu nowych publikacji, które ukazały się w ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa UJK.

Beata Wojciechowska, ks. Tomasz Gocel, Sylwia Konarska-Zimnicka red., 850 lat katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, 2021, 306 s.,  format B5, ISBN 978-83-7133-928-8, publikacja okolicznościowa

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej pt. „Katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach. 850 lat istnienia” zorganizowanej 21 maja 2021 roku przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Archiwum Diecezjalne w Kielcach i Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Wzięli w niej udział historycy, archeologowie, archiwiści, bibliotekarze, muzykolodzy, historycy sztuki, historycy Kościoła. Szeroko zaprojektowana i sięgająca współczesności panorama dziejów kieleckiej świątyni pozwala śledzić i poznać ważne wydarzenia  z historii małopolskiego i lokalnego Kościoła, pokazać duchowne i kulturowe znaczenie kolegiaty dla życia religijnego diecezji i Kielc, opisać wybrane aspekty architektury budynku i przechowywanych w nim zabytków sztuki i kultury, przywołać i utrwalić wydarzenia historii najnowszej. To wkład kieleckiego środowiska naukowego w obchody jubileuszu kieleckiej katedry.

 

Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 1, 2021, 364 s., ISBN 978-83-7133-925-7, bezpłatny PDF publikacji

Niniejsza  monografia przedstawia zagadnienia dotyczące współczesnych mediów i zjawisk z nimi związanych, takich jak kryzys mediów papierowych czy funkcjonowanie radia w internecie. Autorzy w artykułach szukają odpowiedzi na pytania o wpływ nowych technologii na system medialny, o przeobrażenia zachodzące w prasie, radiu i telewizji, o rolę mediów społecznościowych w polityce i w kształtowaniu opinii publicznej. Publikacja składa się z trzech części: Media stare i nowe, Nadawcy i ich przekazy oraz Komunikowanie w nowym stylu. Część pierwsza skupia się na samych mediach – starych, czyli prasie, radiu, filmie, oraz nowych, rozwijających się dzięki internetowi mediach społecznościowych. Polski system medialny dotyka także kwestii roli mediów w sytuacjach kryzysowych oraz zawodu dziennikarskiego, profesjonalizmu twórców, kontentu mediów (część druga). W dysertacji na temat nowoczesnych mediów nie mogło zabraknąć rozważań o portalach: Facebooku, Twitterze i YouTubie, a także takich nowych zawodach, jak influencer i youtuber. W części trzeciej pojawiły się również zagadnienia popularności tzw. patocelebrytów, gier wideo, kanałów sportowych. Zbiór zamyka podrozdział przedstawiający proces uruchamiania i działania Child Alert – systemu medialnego mającego na celu odszukanie zaginionego dziecka.

https://wydawnictwo.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Polski-system-z.pdf

Artur Życki red., Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwa. Wybrane aspekty polityki ekologicznej, 2021, 180 s., ISBN 978-83-7133-926-4, cena 31,50 zł

Problematyka związana ze zmianami klimatu od kilkunastu lat znajduje się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Przetrwanie wielu gatunków flory i fauny, jakość życia ludzi stają się podstawową osią sporu politycznego i to zarówno na poziomach krajowych, międzynarodowych, jak i w skali globalnej. Wszystkie dotychczasowe konflikty, przy obecnym tempie zmian klimatycznych i degradacji środowiska, mogą stać się nieistotne, prozaiczne, błahe, wobec kwestii fundamentalnej: życia bądź jego zaniku na Ziemi.

Książka ukazuje aktualny stan środowiska i jego wpływ na dobrostan społeczeństw. W pierwszej części skoncentrowano się na działaniach mających zapobiegać negatywnym zmianom klimatycznym. Stwierdzono, że wszelkie starania na rzecz ochrony przyrody są i będą szlachetnymi, lecz mało skutecznymi inicjatywami, jeśli nie zostaną podjęte międzynarodowe działania polityczno-prawne, za którymi stać będzie siła mogąca wyegzekwować proekologiczne rozwiązania. Ponadto reguły rynkowe, poprzez politykę fiskalną, muszą uczynić antropopresję ekonomicznie nieopłacalną. W dalszej części rozważań przedstawione zostały czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne, dostające się w obieg przyrodniczy w wyniku działalności człowieka, a które mogą być dla ludzi niebezpieczne. Końcowy rozdział opisuje skutki braku równowagi w środowisku naturalnym i jego wpływ na duże grupy społeczne, które aby przeżyć zmuszone są opuścić swoje miejsca zamieszkania i rozpocząć migracje. Autorzy, mając świadomość swoich ograniczeń, uznali za swój obowiązek podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do skuteczności globalnej polityki ekologicznej. Publikacja adresowana jest do  ludzi młodych, studentów, których obecne zmiany dotkną w przyszłości, ma ona również na celu zmotywować ich do działań na rzecz środowiska i dbałości o własne zdrowie.

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2021-10-28 12:16

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka