Prof. Jerzy Kukulski nie żyje

W poniedziałek 20 września, po długiej chorobie zmarł dr hab. Jerzy Kukulski, prof. UJK, wieloletni Prorektor ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Jerzy Kukulski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Piotrkowa Trybunalskiego w październiku 2005 roku. Był wieloletnim profesorem UJK. Urodził się 8 października 1935 roku w Krzemieniewicach. Z piotrkowską uczelnią związany był od 1982 r. Posiadał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii Polski XIX i XX-wiecznej. W latach 1994 – 1999 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. W tym okresie doprowadził do przekształcenia Wydziału Zamiejscowego WSP w Filię WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Do 2005 r. był Prorektorem ds. Filii WSP a następnie Prorektorem ds. Filii Akademii Świętokrzyskiej. W okresie kierowania uczelnią piotrkowską przyczynił się do jej rozwoju poprzez rozbudowę bazy dydaktycznej i socjalnej, doprowadził do zwiększenia liczby wydziałów i poszerzenia kadry profesorskiej.

Był autorem prac m. in.: „Sądy Gminne w Królestwie Polskim. Studium Społeczno-Historyczne” (1995) oraz redaktorem prac m. in.: „Zygmunt Zaręba (1885 – 1967)” (1997), „Z badań nad historią, oświatą i kulturą” (2001).

Pogrzeb Jerzego Kukulskiego odbędzie się 28 września 2021 roku o godzinie 13:30 w kaplicy cmentarnej. Urna z prochami Zmarłego spocznie na cmentarzu ewangelickim w Piotrkowie.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka