Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Do 12 września trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJK. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą.

Informacje o zasadach tegorocznej rekrutacji, limitach przyjęć, kandydatach na promotorów i link do zapisu znajdują się TUTAJ.

Poniżej prezentacja Szkoły Doktorskiej UJK, aut. prof. dr hab. Francesco Giacosa, dyrektor Szkoły Doktorskiej UJK.

Doktorant jest pod każdym względem formalnym studentem. A jednak, jego/jej działalność jest bardzo specyficzna, gdyż w wielu aspektach praktycznych doktoranci są jednocześnie badaczami zmierzającymi do własnej, pełnej niezależności naukowej. We wszystkich nowoczesnych, odnoszących sukcesy uniwersytetach, doktoranci - wraz ze swoimi opiekunami - odgrywają kluczową rolę w rozwoju nauki. Rzeczywiście, badania naukowe bez doktorantów są po prostu nie do wyobrażenia.

Każdy doktorant rozpoczynający studia po roku akademickim 2019/2020 w Polsce jest związany ze Szkołą Doktorską, która koordynuje jego kształcenie i działalność. Obecnie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach funkcjonuje unikatowa Szkoła Doktorska obejmująca 12 dyscyplin kształcenia. Liczba miejsc jest ograniczona (obecnie 30 rocznie): każdy doktorant otrzymuje stypendium na 4 lata (z możliwością zwiększenia środków po egzaminie śródokresowym). Ograniczenie to oznacza, że konieczna jest rygorystyczna selekcja kandydatów podczas rekrutacji. Działalność naukowa, podstawowa wiedza i pomysły na przyszłe badania są omawiane podczas egzaminu wstępnego.

Po dwóch naborach na UJK studiuje obecnie 49 doktorantów, w tym 11 obcokrajowców. W związku z tym wiele kursów oferowanych jest również w języku angielskim. Jest to szczególnie istotne w przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych; język angielski jest językiem nauki używany na całym świecie w trakcie konferencji, sympozjów czy też w artykułach naukowych publikowanych w najlepszych czasopismach.

Program kształcenia w szkole doktorskiej wspiera interdyscyplinarność badań: obok specyficznych kursów własnej dyscypliny, istnieją wspólne dla wszystkich kursy ogólne, takie jak komunikacja naukowa czy etyka w nauce. Ponadto, każdy doktorant powinien uwzględnić we własnym planie przedmiot z innej dyscypliny: np. doktorant z biologii realizuje przedmiot z chemii, a doktorant z historii może uczęszczać na zajęcia z przedmiotów filologicznych.

Każdy doktorant ma również możliwość wyjazdów naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dzięki temu mogą poznać, w jaki sposób inne uczelnie i instytuty prowadzą badania. Ponadto, będzie on również uczestniczył w międzynarodowych konferencjach. W tym celu realizowane są zarówno projekty wewnętrzne UJK - niektóre z nich przeznaczone dla doktorantów - jak i fundusze zewnętrzne, do których należą m. in. realizowane obecnie projekty "Akcelerator Rozwoju" i "Okno na świat" przyznające dodatkowe stypendia, środki na wyjazdy naukowe i różne działania badawcze, a także projekty NCN (Narodowe Centrum Nauki - Maestro, Opus, Preludium bis). W ten sposób współpraca międzynarodowa i kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi będą gwarancją sukcesów w realizowanych projektach doktorskich oraz będą budować prestiż naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Więcej informacji:

https://sd.ujk.edu.pl/

https://www.facebook.com/PhDSchoolUJK

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Baran, 2021-08-19 14:38

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka