Dyplomy, które zobowiązują

To najbardziej odpowiedzialne i pożądane zawody. Absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa opuścili mury Collegium Medicum UJK.

Dyplomy odebrało 65 absolwentów pielęgniarstwa i 36 absolwentów kierunku położnictwo. Ważną chwilą było założeniem czepka pielęgniarki i położnej, absolwenci złożyli także przyrzeczenie zawodowe. – Kończycie pierwszy etap przygotowania do zawodu pielęgniarki i położnej. Za wami wiele godzin zajęć, egzaminów, zaliczeń w trudnym czasie pandemii, kiedy spotykaliśmy się w małych grupach, dla zachowania bezpieczeństwa - mówiła dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor do spraw medycznych UJK, która przedstawiła historię kształcenia pielęgniarek w Kielcach, sięgającą 1950 roku. Prof. Dorota Kozieł mówiła o wyjątkowej odpowiedzialności, która spoczywa na pielęgniarkach i położnych. Wspomniała słowa wypowiedziane w 1980 roku przez ówczesnego biskupa Mieczysława Jaworskiego podczas jednej z uroczystości w szkole pielęgniarskiej. – Delikatne „dziś” zobowiązuje nas do mądrości, roztropności i wzajemnej życzliwości. To jest bardzo delikatne „dziś”, ale przeżywamy też nadzieję na lepsze jutro. To lepsze jutro zależy od człowieka i będzie takie, jaki będzie człowiek, który będzie to jutro tworzył – mówił przed laty biskup Jaworski. I właśnie budowania lepszej przyszłości, opartej na odpowiedzialności i życzliwości, życzyła absolwentom prorektor Dorota Kozieł.

Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe dyplomy osobom z najwyższymi wynikami w nauce oraz dwóm finalistkom Ogólnopolskiej  Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej: Żanecie Chrabąszcz i Paulinie Życińskiej.

Wzruszające były słowa Sary Cygan, jednej z absolwentek kierunku położnictwo, która dziękując nauczycielom oraz koleżankom i kolegom przytoczyła cytat Paolo Coelho „Ludzie w 25 procentach uczą się od mistrza, w 25 procentach słuchając samych siebie, w 25 procentach od przyjaciół, a w 25 procentach uczy ich czas”.

Na koniec kadra akademicka i absolwenci, którzy przybyli ze swoimi najbliższymi, robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Zgodnie uznano, że nie było to pożegnanie, ale zakończenie pewnego etapu. Część absolwentów zamierza kontynuować studia na drugim stopniu, z wieloma będzie można spotkać się na szpitalnych salach i korytarzach.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka