Nasi naukowcy w Radzie Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

14 maja 2021 roku na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego na przewodniczącego wybrano prof. dr. hab. Marka Jóźwiaka z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Wiceprzewodniczącym został dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK z Instytutu Historii UJK. W skład trzyosobowego prezydium wszedł także dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK z Instytutu Biologii naszej uczelni.

Rada naukowa działa przy dyrektorze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Opiniuje i doradza zarządcom parku w zakresie ochrony przyrody. Członków rady powołuje minister właściwy do spraw środowiska na pięcioletnią kadencję.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-05-25 13:56

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka