Wokół Kolegiaty Kieleckiej

Kolegiata Kielecka jest skarbem duchowym i materialnym. To wnioski z konferencji naukowej, współorganizowanej przez Instytut Historii UJK.

Konferencja naukowa w Seminarium Duchownym była elementem obchodów 850 lecia kolegiaty Kieleckiej. Według kronikarza Jana Długosza jej początki sięgają 1171 roku, kiedy to biskup krakowski Gedko ufundował kielecki kościół.

- Historia Kolegiaty  jest jak film, który przewija się przed naszymi oczami i uwzniośla czas i miejsce w którym się znajdujemy. Wdzięczny jestem losowi, historii i Bogu, że mogę być w tym miejscu i w tak dostojnym gronie przeżywać święto katedralnej Kolegiaty Kieleckiej – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, życząc uczestnikom konferencji owocnych obrad.  

W swoim wystąpieniu dr Jan Piotrowski, biskup ordynariusz diecezji kieleckiej, wspomniał skarb Kolegiaty Kieleckiej jakim jest Antyfonarz Kielecki zawierający znaną pieśń „Gaude Mater Polonia”. W ubiegłym roku, w ramach obchodów 50 rocznicy utworzenia naszej uczelni, ukazała się reedycja Antyfonarza. Zdaniem biskupa Jana Piotrowskiego, na bogatą tradycję Kolegiaty największy wpływ mieli ludzie, którzy pojawiali się w Kielcach przez minione wieki.

Podczas konferencji można było wysłuchać wielu ciekawych wystąpień dotyczących różnych aspektów i czasów funkcjonowania Kolegiaty Kieleckiej.  Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o kościele krakowskim i jego rozwoju w drugiej połowie XII wieku, w tym o fundatorze kieleckiej świątyni. Prof. Krzysztof Ożóg przyznał, że na bogactwo kulturowe i materialne terenów ziemi małopolskiej, kieleckiej i sandomierskiej miało wpływ stosunkowo duże zaludnienie tych terenów, w porównaniu do mocno zalesionych pozostałych terenów.  Pojawiły się konteksty archeologiczne, ikonograficzne, muzykologiczne oraz ważne postaci i wydarzenia historyczne związane z kielecką katedrą.

Oprócz Instytutu Historii UJK, konferencję zorganizowały: Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach, Archiwum Diecezjalne w Kielcach i Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach.

Patronat honorowy przyjęli: dr Jan Piotrowski, biskup ordynariusz diecezji kieleckiej, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i ks. dr Paweł Tambor, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-05-25 13:57

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka