Deklaracja chęci szczepienia już możliwa!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchamia możliwość zadeklarowania chęci zaszczepienia przeciwko COVID-19 w ramach akcji szczepień organizowanych w zakładach pracy.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchamia możliwość zadeklarowania chęci zaszczepienia przeciwko COVID-19 w ramach akcji szczepień organizowanych w zakładach pracy.

Osobami uprawnionymi do zadeklarowania chęci zaszczepienia są:

 1. Pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).
 3. Studenci wszystkich form kształcenia, którzy ukończyli 18 rok życia.
 4. Doktoranci, którzy  nie zadeklarowali dotąd chęci szczepienia.
 5. Członkowie rodzin w/w osób.

 

Zainteresowani proszeni są o zadeklarowanie chęci szczepienia w terminie do 3 maja br. do godz. 24.00  za pośrednictwem aplikacji https://szczepienia.ujk.edu.pl/

Jako login należy podać:

 1. wszystkie osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz na umowę cywilnoprawną - numer ewidencyjny pracownika, hasło stanowi 6 ostatnich cyfr numeru PESEL;
 2. studenci wszystkich form kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - numer albumu, hasło takie jak do Wirtualnej Uczelni;
 3. doktoranci mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się do mgr Lucyny Dygas na adres email: lucyna.dygas@ujk.edu.pl
 4. członkowie rodzin w/w mogą zostać zgłoszeni jedynie przez pracowników, osoby współpracujące i studentów
 5. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie posiadają nr ewidencyjnego pracownika, chęć zaszczepienia siebie oraz członków rodzin powinni zgłaszać do koordynatora szczepień w UJK – mgr Justyny Podsiadło na adres email: justyna.podsiadlo@ujk.edu.pl

 

Osoby, u których wystąpił problem z zalogowaniem się przez aplikację, a są uprawnione do zgłoszenia chęci zaszczepienia się wg. niniejszego komunikatu (w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) proszę o dokonywanie zgłoszeń do koordynatora szczepień w UJK – mgr Justyny Podsiadło na adres email: justyna.podsiadlo@ujk.edu.pl

 

Szczepienia osób będą wykonywane przez zewnętrzy podmiot medyczny w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w następujących lokalizacjach:

 1. Wydział Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach
 2. Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 3. Filia w Sandomierzu

 

Podczas wypełniania formularza należy wybrać lokalizację, w której chcecie Państwo zostać zaszczepieni.

Zadeklarowanie chęci nie jest równoznaczne z rejestracją na szczepienie, nie jest znany rodzaj szczepionki podawanej w ramach w tej akcji ani termin rozpoczęcia szczepień. W przypadku możliwości wcześniejszej rejestracji na szczepienie inną drogą należy skorzystać z tej możliwości. Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonania rejestracji na szczepienie z pomocą innej ścieżki możliwe jest zadeklarowania chęci zaszczepienia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-05-04 12:27

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka