Przegląd nowości

W ofercie Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pojawiły się nowe pozycje wydawnicze. Zachęcamy do odwiedzenia sklepu internetowego.

W ofercie Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pojawiły się nowe pozycje wydawnicze. Książki można nabyć w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Piotr Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, 2020, 148 s., format B5, ISBN 978-83-7133-883-0, cena 25,20 zł

Podjęta w niniejszej książce problematyka ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej na gruncie nauk ekonomicznych uwzględniono tutaj również aspekty społeczne, socjologiczne czy też środowiskowe analizowanych problemów makroekonomicznych. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka może stanowić wartościową pozycję zarówno dla studentów ekonomii i finansów, jak również dla nauczycieli akademickich uczelni wyższych. Może być również cennym źródłem informacji dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i polityków gospodarczych w kontekście przyszłych wyzwań rozwojowych stojących przed polską gospodarką.

Jacek Pielas, Oleśniccy herbu Radwan w XV-XVII wieku. Z dziejów szlachty małopolskiej doby nowożytnej, 2020, 188 s., format B5, ISBN 978-83-7133-853-3, cena 46,20 zł

Publikacja poświęcona jest dziejom małopolskiej rodziny szlacheckiej – Oleśnickich herbu Radwan, której początki sięgają połowy XV wieku, zaś jej ostatni męscy przedstawiciele żyli i działali publicznie jeszcze w drugiej połowie XVII wieku. Niniejsze opracowanie pozwala z jednej strony na ostateczne rozróżnienie tej rodziny i jej przedstawicieli od znacznie słynniejszej i bardziej wpływowej, zwłaszcza w wiekach XV-XVI, familii Oleśnickich herbu Dębno (z którymi często w literaturze historycznej mylono Radwanitów), z drugiej strony zaś jest próbą ukazania bardzo interesujących losów rodziny, której część w połowie XVI wieku z województw krakowskiego i sandomierskiego przeniosła się na wschodnie tereny Rzeczypospolitej (bełskie, chełmskie) i weszła w koligacje z Zamoyskimi herbu Jelita.

Książka przeznaczona jest dla historyków zajmujących się dziejami stanu szlacheckiego w dawnej Rzeczypospolitej, w szczególności genealogów i badaczy społeczeństwa szlacheckiego doby nowożytnej. Potencjalnymi odbiorcami opracowania są także regionaliści gromadzący informacje na temat dziejów Małopolski, zamieszkującej jej szlachty i historii poszczególnych miast i miejscowości położonych na jej obszarze.

Grzegorz Trębicki, Świat wartości aksjologia fantasy świata wtórnego model podstawowy, 2020, 126 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-901-1, cena 23,10 zł

Niniejsza publikacja, poświęcona jest niezwykle interesującemu  gatunkowi współczesnej prozy niemimetycznej czyli tzw. fantastyki i stanowi trzecie z kolei studium – po bardzo dobrze przyjętych: Fantasy. Ewolucja gatunku (Universitas 2007) i Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit (Libron 2014).

W swojej najnowszej pozycji Autor rozwija zupełnie nowe wątki badawcze, przyglądając się interesującej go problematyce z perspektywy bardziej kulturowej. Mowa tu jest więc nie tylko o samych tekstach, lecz również o ich echach i reperkusjach społecznych, antropologicznych, światopoglądowych, psychologicznych i politycznych.

Publikacja adresowana jest do literaturoznawców i studentów zainteresowanych niniejszą tematyką badawczą oraz do wszystkich ambitnych czytelników pragnących poszerzyć wiedzę o ulubionym gatunku literackim.

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-03-25 12:54