Studenci wybrali

Dziekan Wydziału Sztuki, dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK została Wykładowcą Roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To nagroda przyznawana przez studentów, którzy w ten sposób chcą uhonorować wyróżniających się nauczycieli akademickich.

Dziekan Wydziału Sztuki, dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK została Wykładowcą Roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To nagroda przyznawana przez studentów, którzy w ten sposób chcą uhonorować wyróżniających się nauczycieli akademickich. 

IX Gala Wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego odbyła się w miniony piątek w Klubie Studenckim Wspak. Ze względu na obostrzenia sanitarne, liczba uczestników została ograniczona do minimum, a wydarzenie można było oglądać online.

Najwyższa ocena od studentów

Kandydatów do tytułu Wykładowca Roku zgłasza Uczelniana Rada Samorządu Studentów. O tym, kto nim zostanie decydują ostatecznie wyniki ankiet, w których studenci oceniają swoich wykładowców. Wszyscy nominowani osiągnęli wysokie wyniki, a zwyciężyła dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK, dziekan Wydziału Sztuki. Z UJK związana jest od 1999 roku, a jej zainteresowania artystyczne to rysunek i ceramika. Tytuł Wykładowcy Roku przyjęła z dużym zaskoczeniem i wzruszeniem.

– Nie przypuszczałam, że to ja zdobędę to największe wyróżnienie. Całe życie starałam się pracować tak, żeby wspierać studentów i to ich sukcesy dawały mi ogromną siłę do pracy i kolejnych poświęceń. Każda nagroda mojego studenta była dla mnie tak samo cenna jak nagroda zdobyta przeze mnie – mówiła dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK.

Wyróżnieni

Wśród nominowanych do tytułu Wykładowcy Roku znaleźli się: dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK (Wydział Humanistyczny), dr inż. Przemysław Ślusarczyk (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych), dr Justyna Mróz (Wydział Pedagogiki i Psychologii), dr Monika Stachowicz (Wydział Prawa i Nauk Społecznych), dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK (Collegium Medicum), mgr Anna Jantarska (Studium Języków Obcych).

Przyjaciele braci studenckiej

Żacy wybrali nie tylko Wykładowcę Roku, przyznali też nagrody pracownikom Uczelni, którzy wykazują się przyjacielską postawą wobec braci studenckiej. Aby zostać „Przyjacielem Studenta” należy odznaczać się życzliwością, niezawodnością i gotowością do pomocy. Kandydatów do nagrody zgłaszają studenci, potem nominacje są poddane pod głosowanie przez Kapitułę Konkursową.

W kategorii Władze Uniwersytetu, Przyjacielem Studenta został rektor, prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

– Osoba profesjonalna oraz godna naśladowania, która kierowała wydziałem Collegium Medicum jako dziekan, następnie pełniła funkcję prorektora do spraw medycznych, a obecnie przyczynia się do rozwoju naszego Uniwersytetu jako rektor – uzasadniała wybór Kinga Sabat, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

W kategorii Pracownik Administracji statuetkę „Przyjaciel Studenta” otrzymała Lucyna Dygas, kierownik Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich, Przyjacielem Samorządu został dr Tomasz Chrząstek, a w kategorii Pomocna Dłoń żacy wyróżnili Tadeusza Jamrożka, kierownika Działu Transportu i Zaopatrzenia.


 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2021-02-16 08:08

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka