Pracownicy UJK publikują w Routledge

Nakładem renomowanego wydawnictwa Routledge ukazała się właśnie książka poświęcona wpływowi nowoczesnych technologii cyfrowych na przywództwo polityczne. Redaktorami publikacji są pracownicy naszej Uczelni: prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka i dr Tomasz Gajewski.

Monografia „The future of political leadership in the digital age” jest publikacją z zakresu nauk o polityce i administracji. Zespół tworzyli politolodzy i badacze mediów. Pięcioro autorów artykułów w monografii to pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oprócz wymienionych redaktorów, są to dr Katarzyna Gruszko, dr Witold Sokała  oraz dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK.

Ukazanie się książki w Routledge jest dużym sukcesem. To prestiżowe anglosaskie wydawnictwo specjalizujące się w wydawaniu literatury fachowej. Ukazujące się jego nakładem recenzowane monografie naukowe są wysoko punktowane na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki (poziom II, 200 punktów).

Książka „The future of political leadership in the digital age” opisuje wpływ dynamicznego rozwoju technologicznego, w tym sztucznej inteligencji, na przywództwo polityczne. Autorzy podejmują temat kreowania wizerunku liderów politycznych w internecie i wpływu politycznego w sieci. Wiele miejsca poświęcają aktywności polityków w mediach społecznościowych. Jak podkreśla prof. dr. hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, choć zespół tworzyli głównie polscy autorzy, publikacja traktuje o globalnych zjawiskach. Może zainteresować naukowców, studentów i praktyków zajmujących się naukami o polityce, nowymi mediami, marketingiem politycznym, ale też socjologią i stosunkami międzynarodowymi.

Kluczem do sukcesu, jakim było zainteresowanie wydawnictwa Routledge, był temat publikacji. – Zaczęło się od dobrego pomysłu. Musieliśmy zrobić research: sprawdzić, co na temat przywództwa ukazało się w ostatnim czasie. Okazało się, że tych publikacji nie było wiele  – mówi prof. dr. hab. Agnieszka Kasińska-Metryka.

Jaki podkreśla, proces wydawniczy był prosty, choć wydawca miał wysokie, ściśle sprecyzowane wymagania co do tekstów. – To, co wyróżnia Routledge to doskonała komunikacja z redaktorami, odpowiedzi otrzymywaliśmy w ciągu pół godziny. Pomysł na publikację narodził się w lutym, a już w grudniu książka ukazała się na rynku. Co istotne, wydawca bardzo dba o to, żeby ukazujące się książki miały ściśle sprecyzowane grono odbiorców – mówi.

Opis publikacji na stronie wydawnictwa Routledge: https://www.routledge.com/The-Future-of-Political-Leadership-in-the-Digital-Age-Neo-Leadership-Image/Kasinska-Metryka-Gajewski/p/book/9780367685195

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2021-11-05 09:59

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka