Chemiczny sukces

Troje naszych przedstawicieli z Instytutu Chemii UJK otrzymało srebrny medal podczas 14. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w składzie: doktorant - mgr Paweł Rogala, dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK i dr Beata Szczepanik został doceniony za rozwiązanie: „Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2,6-dichloro-4-nitroniliny w fazie wodnej”.

W lutym ubiegłego roku ten wynalazek został jednym z  laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską, co było „przepustką” do warszawskiej wystawy.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie goszczą wynalazcy z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski.

Wynalazcy prezentują innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Z uwagi na pandemię tegoroczna edycja wystawy odbyła się w formie online.

Wystawę dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka