Wręczenie dyplomów doktorskich

Zapraszamy na transmisję online z uroczystości wręczenia dyplomów doktorskich. Spotkanie odbędzie się w środę, 9 grudnia w dwóch turach: o godzinie 12.00 oraz o godzinie 13.30.

Z uwagi na epidemię w uroczystości osobiście wezmą udział jedynie prorektorzy, dziekani wydziałów, promotorzy i dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz doktorzy i doktorzy habilitowani.

Uroczystość podzielono na dwie tury według następującej kolejności:

- godzina 12: Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Wydział Sztuki,

- godzina 13.30: Collegium Medicum, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Prawa i Nauk Społecznych

TRANSMISJA Z I CZĘŚCI

TRANSMISJA Z II CZĘŚCI

Doktorzy habilitowani:

-  doktor habilitowana Edyta Majcher-Ociesa, Instytut Historii   

- doktor habilitowany Sławomir Jaworski, Instytut Biologii   

- doktor habilitowana Agnieszka Parzych, Instytut Biologii

-  doktor habilitowana Wioletta Adamus – Białek, Instytut Nauk o Zdrowiu

- doktor habilitowany Wojciech Kiebzak, Instytut Nauk o Zdrowiu

Doktorzy:

Wydziału Humanistyczny:

- doktor Justyna Cerazy – promotor dr hab. Beata Utkowska prof. UJK

- doktor Katarzyna Chrzęszczyk – promotor dr hab. Anna Kurska prof. UJK

- doktor Justyna Dziadek – promotor prof. dr hab. Krzysztof Bracha

- doktor Dominik Flisiak – promotor dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK

- doktor Sławomir Kurzak – promotor prof. dr hab. Tomasz Polański

- doktor Karolina Ociepa – promotor dr hab. Roman Starz

- doktor Katarzyna Ostrowska – promotor prof. dr hab. Marek Ruszkowski

- doktor Mateusz Pustuła – promotor dr hab. Janusz Detka prof. UJK

- doktor Wojciech Cedro -promotor dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK

- doktor Agnieszka Kania – promotor prof. dr hab. Marek Przeniosło

- doktor Paulina Bednarska – promotor dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK

- doktor Dagmara Korczyńska – promotor dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK

- doktor Iwona Kącka-Stanik – promotor dr hab. Elżbieta Michow prof. UJK

- doktor Sylwia Sobieraj – promotor prof. dr hab. Marek Przeniosło

Wydział Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych:

- doktor Angelika Kamizela – promotor dr hab. Barbara Gawdzik prof. UJK, promotor pomocniczy dr hab. Alicja Wzorek prof. UJK

- doktor Mateusz Kaniewski – promotor dr hab. Walentina Zubkowa, prof. UJK, promotor pomocniczy dr Andrzej Strójwąs

- doktor  Mateusz Kowalik – promotor dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK, promotor pomocniczy dr hab. Joanna Masternak prof. UJK

- doktor Wioletta Kupis  – promotor dr hab. Ewa Niewiadomska, prof. UJK

- doktor Ernest Skowron – promotor dr hab. Ewa Niewiadomska, prof. UJK

- doktor Grzegorz Wróbel – promotor dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK

- doktor Magdalena Jakubczyk – promotor dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

Wydział Sztuki:

- doktor Marzena Turek – Gaś – promotor prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk

- doktor Sebastian Kularski – promotor prof. dr hab. Wiesław Łuczaj

Collegium Medicum:

- doktor Marta Kordyzon – promotor dr hab. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK

- doktor Michał Wieczorek  – promotor dr hab. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK

- doktor Daria Rębiś – promotor dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

- doktor Magdalena Dudzikowska – promotor prof. dr hab. Anna Polewczyk

- doktor Irena Puszkarz  – promotor prof. dr hab. Robert Bucki

- doktor Alicja Kasprzak – promotor dr hab. Jacek Wilczyński, prof. UJK

- doktor Agnieszka Wencel - Wawrzeńczyk  – promotor dr hab. Marek Sikorski, prof. UJK

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

- Pani doktor Kamila Pytowska – promotor prof. Ewa Kula

- Pani doktor Życińska Aneta – promotor prof. Bożena Matyjas

- Pani doktor Wiśniewska Karolina – promotor prof. Bożena Matyjas

- Pani doktor Brzyszcz Ewelina – promotor prof. Sławomir Koziej

- Pani doktor  Garbat Anita – promotor prof. Justyna Dobrołowicz

Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

- doktor  Chabielski Paweł – promotor prof. dr hab. inż. Marian Kozub

- doktor  Jasiak-Fik Justyna – promotor dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK

- doktor Korczyńska Wieloch Anna – promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

- doktor Kucharski Krzysztof – promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

- doktor Papucki Mateusz – promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

- doktor Pisarek Artur – promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

- doktor Pizior Ryszard – promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

- doktor Pawłowski Rafał ¬– promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

- doktor Chybowska Magdalena – promotor prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek

- doktor Rzadkowska Katarzyna – promotor prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

- doktor Jolanta Cichosz – promotor prof. dr hab. inż. Marian Kozub

 

 

 

 

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-12-09 15:05

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka