Nowość - "Wielkie Problemy Geriatryczne"

Ukazał się drugi tom serii "Wielkie Problemy Geriatryczne" poświęcony zaburzeniom stanu odżywienia u osób w podeszłym wieku. To publikacja nie tylko dla medyków, ale też edukatorów zdrowia, opiekunów osób starszych oraz pacjentów.

Ukazał się drugi tom serii "Wielkie Problemy Geriatryczne" poświęcony zaburzeniom stanu odżywienia u osób w podeszłym wieku. To publikacja nie tylko dla medyków, ale też edukatorów zdrowia, opiekunów osób starszych oraz pacjentów.

Autorzy książki: "Zaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku diagnostyka i postępowanie terapeutyczne" podejmują temat istotny zwłaszcza w kontekście zjawiska starzenia się społeczeństwa. Problem ten dotyczy lub będzie dotyczyć potencjalnie znacznej części populacji. Zaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku są niezwykle istotnym, a często lekceważonym i pomijanym problemem. Globalny charakter zjawiska nadwagi i otyłości przyjął charakter pandemii, a dla wskazania skali problemu utworzono termin „globesity” (ang. Global epiemic of overweight and obesity). Z drugiej strony u wielu osób starszych stwierdza się niedożywienie. Ryzyko tego zjawiska wzrasta z wiekiem i wynika z nieodpowiedniego odżywiania i siedzącego trybu życia co bezpośrednio przyczynia się do sarkopenii związanej z utratą masy mięśniowej i sprawności fizycznej.

W niniejszej  pracy przedstawione zostały rozwiązania w zakresie postępowania z osobami starszymi z otyłością i niedożywieniem. Książka przeznaczona jest dla lekarzy rodzinnych, geriatrów, pielęgniarek, dietetyków, fizjoterapeutów, edukatorów zdrowia, studentów ww. kierunków, opiekunów osób starszych oraz pacjentów.

Książkę w cenie 33,60 zł można nabyć w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.)Wielkie Problemy Geriatrycznet. 2.,  Edyta Suliga, Dorota Kozieł, Martyna Głuszek-Osuch, Marek Żak, Stanisław GłuszekZaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku diagnostyka i postępowanie terapeutyczne

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ukazał się również tom I pt. "Upadki, unieruchomienie, zburzenia kognitywne", którego dodruk zaplanowano w połowie grudnia.

Okładka książki "Wielkie problemy geriatryczne"


 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2021-02-02 11:26

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka