Zmarł dr Henryk Suchojad

Z głębokim żalem informujemy, że 22 listopada 2020 r. zmarł dr Henryk Suchojad, długoletni Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 27 listopada o godz. 10:00 w Kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach, po którym nastąpi ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Cedzynie.

Z głębokim żalem informujemy, że 22 listopada 2020 r. zmarł dr Henryk Suchojad, długoletni Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 27 listopada o godz. 10:00 w Kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach, po którym nastąpi ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Cedzynie.

Urodził się w 1947 roku, ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i tam obronił rozprawę doktorską. Był nauczycielem historii, nauczycielem metodykiem w III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach i Instytucie Kształcenia Nauczycieli oraz nauczycielem akademickim związanym przez wiele lat z Instytutem Historii naszej Uczelni (gdzie w latach 1989-1993 pełnił funkcję wicedyrektora). Od 1995 do momentu odejścia na emeryturę w 2018 roku był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej. Wśród Jego osiągnięć należy wymienić m.in. zinformatyzowanie biblioteki, w tym wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu bibliotecznego oraz budowę nowoczesnego gmachu biblioteki.

Dr Suchojad był autorem ponad 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych, członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Zapamiętamy go jako dobrego naukowca, bibliotekarza, menadżera, miłego i ciepłego człowieka, zawsze życzliwego dla otoczenia.

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-11-30 11:57

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka