Ostatnie pożegnanie profesora Volodymyra Staroduba

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w środę 25 listopada o godz. 11.00 w Cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja przy ulicy Bodzentyńskiej 46 w Kielcach, a następnie na Cmentarzu w Cedzynie

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w środę 25 listopada o godz. 11.00 w Cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja przy ulicy Bodzentyńskiej 46 w Kielcach, a następnie na Cmentarzu w Cedzynie.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane ze stanem pandemii, w Nabożeństwie można uczestniczyć jedynie na zewnątrz Cerkwi oraz na Cmentarzu..

Prof. Volodymyr Starodub był wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii UJK. Urodził się w 1949 r. w Kazachstanie. Studiował chemię w Charkowskim Państwowym Uniwersytecie (ChPU), który ukończył z wyróżnieniem w 1971 r. W latach 1971–1974 był doktorantem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej ChPU, a następnie starszym pracownikiem naukowym (1975–1983) i docentem (1983–1998) na Uniwersytecie Karazina w Charkowie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 r. za prace na temat: „Wysokoanizotropowe ciała stałe na podstawie kompleksów z przeniesieniem ładunku, soli jonorodnikowych i związków koordynacyjnych”. W latach 1998–2006 pracował na stanowisku profesora Uniwersytetu Karazina. Od 2001 r. posiadał tytuł profesora. Z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach był związany od 2006 r. pracując na stanowisku profesora w Zakładzie Technologii Chemicznej (obecnie w Zakładzie Syntezy i Badań Strukturalnych). Jego główne zainteresowania naukowe dotyczyły fizykochemii niskowymiarowych materiałów organicznych, które mają zastosowanie jako przewodniki oraz magnetyki organiczne, a także są stosowane w produkcji materiałów optyki nieliniowej.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-11-20 16:33

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka