Zgłoś swoją pracę do konkursu

Prezydent Miasta Kielce ogłosił konkurs „Młodzi naukowcy – Kielce 2020” na wyróżniającą się pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką.

Konkurs realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i  Politechniką Świętokrzyską w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”.

Celem Konkursu jest wdrażanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie powstałe we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Kielc, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Kielc.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace będące przedmiotem egzaminów dyplomowych zakończonych w latach 2017-2020. Pracę do Konkursu zgłasza w terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 12.00 jej autor lub promotor za pisemną zgodą autora.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (elektryczne hulajnogi, smartwatche i czytniki e-booków).

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do tego konkursu.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji konkursowej, która znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kielce pod adresem:

http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/393-nr-393-2020-z-dnia-19-pazdziernika-2020-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F2020-rok%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fA7U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

 

Koordynatorzy merytoryczni: dr Grzegorz Wałek, dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-10-29 12:01

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka