Nominacje dla naszych profesorów

Mamy nowych profesorów belwederskich. Prof. Jarosław Karpacz i prof. Piotr Zbróg otrzymali informację z Kancelarii Prezydenta RP o nominacji profesorskiej.

Pierwszy z naszych nowych profesorów, Jarosław Karpacz jest obecnie prorektorem do spraw rozwoju i finansów. Doświadczony badacz, dydaktyk i doradca biznesowy. Prof. dr hab. Jarosław Karpacz stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilkunastu lat z powodzeniem (jego miarą są liczne publikacje naukowe) wykazuje aktywność naukową w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego.

Prof. dr hab. Piotr Zbróg to językoznawca. Jest kierownikiem Zakładu Komunikacji Językowej w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK. Ceniony popularyzator kultury języka. Założyciel poradni językowej działającej od 2014 roku przy Instytucie Filologii Polskiej (obecnie to Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa). Jej celem jest udzielanie bezpłatnych wskazówek użytkownikom języka, jak poprawnie mówić i pisać po polsku. Prof. Piotr Zbróg uczestniczy w cyklicznych audycjach kieleckich mediów, gdzie rozwiązuje językowe „łamigłówki”.

Nowi profesorowie odbiorą wkrótce nominacje w Pałacu Prezydenckim.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-10-13 11:09

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka