Powstał Zespół doradczy do spraw szkół doktorskich

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK znalazł się w składzie Zespołu doradczego do spraw szkół doktorskich. Zadaniem nowoutworzonego gremium będzie wspieranie ministra resortu nauki w zadaniach związanych z kształceniem doktorantów.

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK znalazł się w składzie Zespołu doradczego do spraw szkół doktorskich. Zadaniem nowoutworzonego gremium będzie wspieranie ministra resortu nauki w zadaniach związanych z kształceniem doktorantów.

Zespół został powołany 1 października przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciecha Murdzka. Jak możemy przeczytać w komunikacie na stronie internetowej resortu nauki: „Powołane gremium będzie realizować zadania o charakterze doradczym w zakresie europejskich i światowych praktyk i trendów kształcenia doktorantów i funkcjonowania szkół doktorskich oraz przedstawiać rekomendacje dotyczące rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia doktorantów i usprawniających pod względem instytucjonalnym funkcjonowanie szkół doktorskich, w kontekście doświadczeń międzynarodowych. Będzie także wspierać ministra w zakresie przygotowania, podejmowania i realizacji inicjatyw mających na celu podnoszenie lub utrzymywanie na wysokim poziomie jakości i atrakcyjności kształcenia doktorantów w Polsce”.

W Zespole znalazł się również dr hab. Dominik Antonowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Rady Uczelni UJK.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka